Λουκουμάδες!! Greek doughnuts 🍩 saturated in honey

Λουκουμάδες!! Greek doughnuts 🍩 saturated in honey

7/19/2021, 11:06:14 AM
Λουκουμάδες!! Greek doughnuts 🍩 saturated in honey, cinnamon aaand a bit of chocolate 🙃 So light and fluffy! 😫😋 #paxos #greece

Related posts